Keyboard
  • ą
  • ć
  • ę
  • ł
  • ń
  • ó
  • ś
  • ż
  • ż

Praca, A2 - B1

1. Zdecyduj kto gdzie pracuje i wpisz poprawną formę liczby mnogiej.

telemarketer, nauczyciel, lekarz, architekt, dziennikarz, profesor, naukowiec, dentysta

0. W szkole Varia pracują tylko profesjonalni ...nauczyciele... języka polskiego.

1.   W mediach powinni pracować tylko obiektywni    .

2.   Marketingiem bezpośrednim zajmują się    .

3.   Na uniwersytecie uczą    .

4.      budują domy i budynki.

5.   Kliniki dentystyczne otwierają    .

6.   Pacjentami w szpitalu zajmują się    .

7.   W laboratorium    prowadzą badania.

2. Które słowa mają podobne znaczenie? Zaznacz właściwą odpowiedź.

A. Wynagrodzenie
B. Masz swoją prywatną firmę
C. Kontrakt
D. Prezes
E. Centrum Języka Polskiego Varia
F. Stała praca na stanowisku w firmie
G. Współpracownik

0. Szkoła Varia - E

1.   Umowa

2.   Etat

3.   Zarobki

4.   Praca na własny rachunek

5.   Dyrektor

6.   Kolega z pracy

3. Przeciągnij czasowniki do odpowiednich wyrazów.

zdobywać, zatrudniać, zwalniać, handlować, zarządzać, realizować, płacić, negocjować

0. certfikat języka polskiego, doświadczenie - zdobywać

 

negocjować
zatrudniać
handlować
zwalniać
realizować
zarządzać
płacić

1.   podatki, rachunki:   

2.   projekt, plan, zamówienie:   

3.   nowego pracownika, specjalistę:   

4.   produktami spożywczymi, częściami samochodowymi lub komputerowymi:   

5.   firmą, fundacją, grupą ludzi:   

6.   pracownika, który źle pracuje:   

7.   cenę, warunki, kontrakt:   

4. Przeczytaj rady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i wybierz prawidłową odpowiedź.

0. Zrelaksuj się przed rozmową kwalifikacyjną i zastanów się nad swoimi mocnymi stronami / językiem polskim / rodziną.

1.   Przygotuj się dobrze do rozmowy. Warto mieć    o firmie, w której chcesz pracować.

2.   Ubierz się    i nie rób ekstrawaganckiego makijażu lub fryzury.

3.   Nie kłam na temat swojego    .

4.   Nie krytykuj swojego ostatniego    .

5.   Pomyśl, jakie    cię satysfakcjonuje.

6.   Bardzo ważna jest punktualność. Pamiętaj, że nie można się    . Najlepiej przyjść wcześniej.

5. Wybierz odpowiedni przyimek.

0. Polacy chętnie jeżdżą na / do / za / z urlop do Chorwacji.

1.   Wczoraj oni dyskutowali    nowym projekcie.

2.   Przepraszam    spóźnienie.

3.   W tej sprawie proszę zadzwonić    biura.

4.   Dziękuję    informację i zaproszenie.

5.   Proszę porozmawiać na ten temat    kierownikiem.

6.   Pan Nowak nie był    ostatnim zebraniu.

7.   Czy dostałeś informację    naszym nowym cenniku.