Weekend online courses


Can I receive a certificate that I attend the Polish language course? What conditions should be met?

Our students may need a certificate to apply for a visa or for the extension of a legal stay in Poland. The certificate is issued to those students who have signed up for a given course and paid at least the first instalment.

Is it possible to combine my weekend course with any other course during the week?

Yes, it’s possible. The best option is to combine your weekend course with individual classes, especially if you want to make up for the material you missed due to the absence. 

It’s also possible to combine your weekend course with 2-week intensive online course. However, you have to bear in mind that some topics during the weekend and any other group course can be similar. 

 

I don't know what is my proficiency level. How can I check it?

To check your proficiency level, complete the placement test available on our website under the "Online tests" tab.

Additionally, our teacher will contact you to conduct an oral test.

Are there any age limits for students enrolling in the course?

Of course, there are no upper age limits. :) Intensive courses are for adults, that is for those aged 16 or more. In exceptional circumstances, with the written consent of a student's guardian, we also welcome younger people. Children are usually offered private lessons, or, whenever there is a sufficient number of children willing to learn Polish, we create groups.

If I resign from taking part in the course, will I get a refund of the amount paid?

If after enrolling in a course you cannot take part in it, the deposit you paid will not be refunded. If you paid the full price of the course, you will get your payment back reduced by the value of the deposit and bank transfer fees.

If you inform us about your resignation from taking part in the course by two weeks before the course starts, there is a possibility to take part in a later course or to suggest another person who will participate in the course instead of you. In such a situation you will not have to cover any costs associated with the cancellation of your participation.

Will I get a certificate of course completion? Is it recognised by universities?

Every student who passed the final test and attended the classes will receive the certificate of course completion. The certificate provides the following information: type of course, course duration, course language level and number of lessons.

The certificate issued by our centre is not an official document, however, it is recognised by the majority of universities and companies as the document confirming the command of the Polish language at a particular level.

How can I enrol in the course?

The quickest way is to fill in the application form which is available on our website. You can also enrol in our school office. When you book your place on the course, please pay a deposit of 550 PLN - it is a confirmation of your participation in the course.

Does the price include lesson materials?

Yes, each student receives lesson materials or a textbook created by our school. Additionally a textbook and exercises are paid. You can buy a set of books at the school office.

What is the language of tuition during the classes?

During lessons we speak and teach using only Polish. Our students come from various parts of the world and the Polish language is often the only "common" language of all students. The communicative method of teaching motivates course participants not only to speak but also to think in a language other than their mother tongue.All staff members of the Varia School also speak English, which facilitates after-class communication.

What is the typical size of the class?

Groups usually consist of 7 to 12 course participants. The minimum size of the group is 4 students.

If I am not able to attend all classes, can I get a partial refund?

Single absences do not affect the price of a course. You can make up for missed classes on your own – lesson material sent via e-mail or free consultations with your teacher.

Does the course end with an exam?

During one semester students obligatorily write a final test. The exercises in the test are prepared specifically for each group and they consist of the material taught during the course. Before the test, there is a revision class which helps students prepare for the exam. Positive test result and active participation in class guarantee the completion of the course and enable students to continue the course on a more advanced level.

Is it possible to combine individual lessons with a group course?

Of course. You can always book individual lessons, especially when, for example, because of a longer absence you would like to make up for the material you missed. This is also a good way of supplementing your knowledge of Polish with specific vocabulary (for instance, Business Polish).

When and how to use the student's panel?

Every student of our school receives the access to the student’s panel. On the panel you can see the material covered during your classes and download a printable version

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach znajdują się tutaj

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Do I have to turn on the camera during lessons?

It is not obligatory, but it certainly makes interactions during classes easier and nicer 😊.

How long does the course on one level last?

Do kiedy szkoła przyjmuje zapisy na kursy online?

Daty kursów podane są na stronie. Zapisy przyjmujemy do momentu zapełnienia miejsc w grupach, zwykle do kilku dni przed rozpoczęciem kursu. W ciągu trwania kursu semestralnego (dot. grup o wyższych poziomach niż początkujący) można dołączać do istniejącej już grupy, jeśli są jeszcze wolne miejsca.

In what format are the files sent from a teacher (along with lesson materials)?

Files are in PDF or DOC format.

Czy po skończeniu kursu dwutygodniowego online można kontynuować naukę na następnym poziomie?

Kontynuując kurs możesz mieć pewność, że będziesz realizować nowy materiał. Należy pamiętać, że osiągnięcie poszczególnych poziomów wymaga określonej ilości godzin pracy. Zwykle nie ma możliwości zrealizowania jednego poziomu w czasie jednego kursu. Więcej informacji o poziomach, kliknij tutaj.

Jaką metodą prowadzona jest nauka języka polskiego w Centrum Varia?

Nauka polskiego w naszej szkole opiera się przede wszystkim na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy. 

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Technical problems during lessons

Often, technical problems result from a poor Internet connection – please check if other browser windows are closed and if the camera, microphone and headphones/speaker are properly installed and connected.

You can also use the Zoom platform support: https://bit.ly/3sCPGAG

If, for technical reasons, you are unable to connect with your group, you can always check out the lesson materials on your student panel (applies to a semester course).

W jaki sposób można zapłacić za kurs?

Przelewem na konto, kartą lub gotówką. Nasi studenci przy płatności za kurs używają również takich narzędzi jak PayPal, Revolut czy TransferWise.
Dane bankowe: 

VARIA s.c.-Centrum Jezyka Polskiego. Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michalowskiego 2/3
31-126 Krakow

Konto walutowe w EURO:
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowości Detalicznej
Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Konto złotówkowe w PLN:
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowosci Detalicznej
Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
IBAN/Numer konta: PL 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Jak dużo mogę się nauczyć na kursie dwutygodniowym online?

Osoby początkujące po dwóch tygodniach intensywnej nauki są w stanie opanować podstawy gramatyki oraz porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, m.in.: opowiedzieć o sobie, zrobić zakupy, zapytać o drogę i zamówić obiad w restauracji. Natomiast osoby na wyższym poziomie zaawansowania w przeciągu dwóch tygodni mogą w wyraźny sposób np. poprawić sprawność mówienia, wzbogacić zasób słownictwa czy udoskonalić poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.

Do I need a camera and a microphone to participate in classes?

The camera is not obligatory, but the headphones + microphone set is necessary for a student to be able to actively participate in a lesson.

On what platform are classes conducted on?

Group classes are conducted on the Zoom platform, which is free for students. Individual online lessons are held on the most convenient platform for a student and a teacher.